Podstawy kosztorysowania w programie Rodos 7

Czas trwania: 21 godzin/3 dni

Cena szkolenia: 1060,00 zł

Przeznaczenie
Szkolenie skierowane dla osób rozpoczynających kosztorysowanie w programie Rodos 7.

Cel szkolenia
Opanowanie podstaw wykonywania kosztorysów w programie RODOS 7 - nauka tworzenia przedmiarów robót, obliczania ich ilości, wstawiania cen i narzutów, przygotowywania dokumentu do druku.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz technologii robót budowlanych.

Tematyka

 • wykład - wprowadzenie do kosztorysowania
  • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
  • podstawowe pojęcia,
  • przedmiar i obmiar robót,
  • rodzaje i forma kosztorysów - metody i formuły kalkulacji ceny,
  • składniki ceny kosztorysowej - robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
  • katalogi nakładcze,
  • podstawowe błędy w kosztorysowaniu
 • ćwiczenia praktyczne:
  • korzystanie z Pomocy,
  • tworzenie nowego kosztorysu,
  • opcje kosztorysu,
  • wstawianie Elementów, Pozycji prostych, Komentarzy i opisów - tworzenie przedmiaru robót,
  • korzystanie z bazy Katalogów Nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
  • szukanie informacji w Założeniach Szczegółowych do katalogów,
  • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
  • uzupełnianie cen i narzutów,
  • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
  • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
  • przygotowywanie wydruków, eksport dokumentu do pdf,
  • tworzenie wariantów pozycji,
  • instalacja i aktualizacja programu.
 • przegląd nowych możliwości i udogodnień wprowadzonych do programu Rodos 7 (harmonogramowanie, realizacja robót, historia ceny, import przedmiaru z pdf)

Metoda nauczania
wykład, ćwiczenia rachunkowe, praca z komputerem, dyskusja.

Uczestnicy otrzymują

 • materiały szkoleniowe,
 • wybrane teksty z najnowszych aktów prawnych,

Korzyści dla uczestników szkolenia

 1. praktyczna nauka obsługi programu Rodos 7,
 2. poznanie możliwości programu kosztorysowego,
 3. nabycie umiejętności umożliwiających wykonywanie poprawnych kosztorysów,
 4. uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Zgłoś się:

19-21.09.2022 - Kraków


W przypadku zainteresowania szkoleniem w innej miejscowości wypełnij formularz:

formularz kontaktowy