Kosztorysowanie w budownictwie

Czas trwania
35 godzin/5 dni w dwóch blokach

Cena szkolenia: 1480,00 zł netto

Cel kursu
Uzupełnienie i poszerzenie podstawowej wiedzy dotyczącej kosztorysowania osób zawodowo związanych z kosztorysowaniem, lecz nie posiadających formalnego wykształcenia w tej dziedzinie. Ponadto kurs może być adresowany do zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i osób zajmujących się likwidacją szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz praktyki budowlanej

Plan nauczania

Zjazd I

Dzień I:
 • wprowadzenie do podstaw budownictwa,
 • ceny, płace - definicje oraz źródła,
 • rodzaje kosztorysów w warunkach polskich,
 • rodzaje pozycji kosztorysowych - uproszczona i szczegółowa,
 • omówienie zasad wykonania i czytania rysunku technicznego, korzystanie z dokumentacji technicznej do celów kosztorysowania,
 • wykonanie przykładów obliczenia wielkości robót na podstawie dokumentacji technicznej,
 • zasady przedmiarowania robót budowlanych.
Dzień II:
 • przypomnienie informacji z dnia pierwszego,
 • obieg dokumentacji kosztorysowej i jej składników na runku,
 • środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych,
 • dane wyjściowe do kosztorysowania,
 • omówienie katalogów nakładów rzeczowych,
 • zagadnienia prawne w kosztorysowaniu,
 • sporządzenie kosztorysu ślepego na podstawie dokumentacji technicznej oraz opisu szczegółowego,
 • praca rusztowań a katalog normatywny.
Dzień III:
 • elementy robót - cel oraz metody tworzenia,
 • ceny jednostkowe czynników produkcji - cena, stawka i koszt - różnice,
 • narzuty i stawki - metody obliczania, formuły,
 • zasady sporządzania analiz indywidualnych,
 • wykonanie przykładów metodą mieszaną,
 • wykonanie testu sprawdzającego opanowanie zagadnienia.

Zjazd II

Dzień I:
 • tworzenie kosztorysów - dane ogólne
 • katalogi norm - omówienie funkcji w programie (ćwiczenia),
 • edycja przedmiaru/obmiaru - jak wykorzystać funkcje programu (ćwiczenia),
 • elementy kosztorysu (ćwiczenia),
 • pozycje kosztorysu - rodzaje pozycji, jakie operacje można wykonywać na pozycjach (ćwiczenia),
 • kartoteka RMS - zakładanie i edycja elementów RMS w kartotekach,
 • informatory cenowe (Eurocenbud, ORGBUD),
 • bazy cenowe - zakładanie i edycja cenników (ćwiczenia),
 • narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie (ćwiczenia),
 • metoda kalkulacji (formuła kalkulacji) i jej wpływ na końcową wartość kosztorysu
Dzień II:
 • kosztorysy wariantowe,
 • rejestracja zmian,
 • pozycje scalone,
 • kalkulacje jednostkowe,
 • praca rusztowań,
 • współpraca z innymi programami do kosztorysowania i harmonogramowania,
 • przeniesienie danych z kosztorysu do innych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • wydruki - opcje ustawień, zestawy, style wydruków (ćwiczenia),
 • wykonanie testu sprawdzającego opanowanie zagadnienia,
 • samodzielne stworzenie kosztorysu na podstawie przygotowanych źródeł - powtórzenie.

Forma nauczania
wykłady i warsztaty

Metody nauczania
wykład, ćwiczenia rachunkowe, praca z komputerem, dyskusja

Uwaga:

 • szkolenie odbędzie się w przypadku skompletowania grupy,
 • miejsce szkolenia może ulec zmianie,
 • w przypadku większej ilości osób istnieje możliwość udzielenie rabatu.

W przypadku zainteresowania szkoleniem w innej miejscowości wypełnij formularz:

formularz kontaktowy